Potrditve bodo poslana prek e-pošte. Turistična taksa je vključena v ceno apartmaja.
Polog je 20% stroškov najema apartmaja.
Navodila za predplačilo:
Bank konto: Euro (EUR)
Banka: Privredna Banka Zagreb d.d. Croatia


IBAN KOD: HR 13 2340 0093 2055 5860 7
Ime in naslov: Dragutin Žeger
Šišljavić 58, 47000 Karlovac, Croatia