Potvrda rezervacije bit će Vam poslana E-poštom. Boravišna pristojba je uključena u cijenu apartmana.
Akontacija iznosi 20% od cijene najma apartmana.
Podatci za plaćanje akontacije:
Bank konto: Euro(EUR)
Banka: Privredna Banka Zagreb d.d.
IBAN: HR 13 2340 0093 2055 5860 7
Ime i adresa: Dragutin Žeger
Šišljavić 58, 47000 Karlovac, Hrvatska
Opis plaćanja: Akontacija za APP