Potwierdzenia zostaną wysłane e-mail. Taksa klimatyczna wliczona jest w cenę apartamentu.
Kaucja wynosi 20% kosztów wynajmu apartamentu.
Instrukcja zaliczki:
Bank konto: Euro (EUR)
Banka: Privredna Banka Zagreb d.d. Croatia


IBAN KOD: HR 13 2340 0093 2055 5860 7
Nazwa i adres: Dragutin Žeger
Šišljavić 58, 47000 Karlovac, Croatia